Privatnost i zaštita osobnih podataka

Tvrtka Sigma projekt j.d.o.o. za usluge  poštuje Vašu privatnost. Želimo Vas informirati o načinu i svrsi prikupljanja Vaših osobnih podataka te zajamčiti da ih štitimo prema zakonskoj obvezi.

IMPRESSUM
TVRTKA: Sigma projekt j.d.o.o. za usluge
Upisano u registar Trgovackog suda u Zagrebu, MBS: 081071924
SJEDISTE: Kutnjacki put 4a, 10 000 Zagreb
OIB: 42168514164
TEMELJNI KAPITAL: 1.000,00kn
CLAN UPRAVE: L. Djuric
TRANSAKCIJSKI RACUN: IBAN: HR1723600001102580440

Kao voditelj obrade osobnih podataka koristi i štiti osobne podatke koje nam dobrovoljno ustupite putem web-stranica https://kucnimajstor-vinkovci.com, preko kontaktnih obrazaca na web-stranicama, putem tiskanih obrazaca, putem e-maila, telefonskim razgovorima i razgovorima uživo s zaposlenicima te preko tekstovnih poruka, i to bilo kao postojeći korisnik, bilo kao potencijalni korisnik naših usluga (u daljnjem tekstu: korisnici).

Osobni podaci

Osobni podaci su informacije o korisniku koje ga bilo izravno, bilo neizravno identificiraju kao fizičku osobu. U njih spadaju svi podaci kojima se može utvrditi identitet korisnika, primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefonski broj, podaci o lokaciji, i drugi. Osobne podatke možete nam dati jedino dobrovoljno te zadržavate punu kontrolu nad tim do kada ih smijemo koristiti i u koju svrhu, te trebamo li ih trajno izbrisati. Prikupljamo samo one Vaše osobne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe za koju nam ih ustupate. Neki osobni podaci nužni su za pružanje naših usluga pa ukoliko nam ih uskratite nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam svoje usluge. Sigma projekt j.d.o.o. za usluge se obvezuje da neće pružati na uvid osobne podatke korisnika trećim stranama osim ako to nije nužno radi realizacije usluge koju pružamo korisniku i u skladu sa svrhom za koju nam je korisnik ustupio osobne podatke, te osim ako to dopušta ili čak nalaže zakonska obveza.

Svrha i pravna osnova prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke korisnika prikupljamo radi pružanja svojih usluga, radi mogućnosti odgovaranja na upite korisnika, radi poboljšavanja svojih usluga i web-stranica te radi povremene ponude povoljnijih cijena svojih usluga. Korisnik ustupa svoje osobne podatke za svaku od tih svrha zasebnom izričitom privolom. Pravna osnova za prikupljanje Vaših osobnih podataka sadržana je u Općoj odredbi o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te u drugim važećim primjenjivim propisima. Pohrana i brisanje osobnih podataka korisnika  pohranjuje u svoju bazu podataka te ih čuva do zaprimanja zahtjeva korisnika za brisanjem podataka iz baze, odnosno duže ukoliko za to postoji zakonska obveza. Kao nužni dio pružanja usluge korisnicima te sve dok usluga nije u cijelosti realizirana Vaši podaci mogu privremeno biti pohranjeni i u bazama podataka poslovnih partnera koji s nama imaju potpisan ugovor o povjerljivosti podataka. Ukoliko nam date privolu za korištenje Vaših osobnih podataka za marketinške svrhe, kao što je slanje newslettera s, primjerice, ponudom povoljnije cijene naših usluga, Vaši podaci bit će pohranjeni i u bazama podataka trećih strana preko kojih šaljemo svoje e-mail poruke dok god nam takvu privolu ne uskratite. U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka korisnik ima pravo zatražiti uvid u prikupljene osobne podatke te način njihova korištenja i čuvanja, kao i njihov ispravak ili brisanje iz baze podataka. Uvid u osobne podatke, njihov ispravak ili brisanje možete zatražiti putem e-maila kucnimajstorvinkovci@gmail.com. Ukoliko zatražite brisanje osobnih podataka iz baze oni će biti nepovratno izbrisan.

Podnošenje prigovora nadzornim tijelima

Korisnik koji smatra da su prekršena njegova prava vezana uz korištenje i zaštitu osobnih podataka, kako je opisano, može podnijeti prigovor nadležnom tijelu.

Datoteke „kolačići“ (eng. = cookies)

Web-stranica https://kucnimajstor-vinkovci.com, kao gotovo svaka web-stranica koju posjećujete na internetu, koriste datoteke koje se nazivaju „kolačići“. Kada posjetite web-stranicu ona pohranjuje „kolačiće“ na vaše računalo. Te datoteke služe unapređenju funkcionalnosti web-stranica kroz prikupljanje raznih podataka o uređaju s kojeg je došao posjet, koliko je posjet trajao, itd. Pomoću tih i drugih prikupljenih podataka stječemo uvid u način korištenja i posjećenost naših web-stranica te unaprjeđujemo iskustvo njihovog korištenja. Ne koristimo podatke prikupljene preko „kolačića“ kako bi otkrili identitet osobe posjetitelja nego isključivo u analitičke i statističke svrhe. Za prikupljanje i analizu tih podataka služimo se softverom tvrtke Google Inc., Google Analyticsom, čije postavke prikupljanja podataka omogućuju potpunu anonimnost posjetitelja a mi te postavke koristimo isključivo tako da se anonimnost posjetitelja u cijelosti očuva tijekom analize podataka. Važno je znati da preko postavki internetskog preglednika koji koristite možete blokirati pohranjivanje „kolačića“ na svom računalu, a možete ih i izbrisati s računala ili steći uvid i kontrolu nad već pohranjenim „kolačićima“. Slijedite ove linkove kako biste to mogli učiniti: Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-nz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US Želite li u cijelosti spriječiti praćenje preko „kolačića“ koje pohranjuje Google Analytics, kako je opisano gore, možete posjetiti ovu web-stranicu te u skladu s uputama instalirati softverski dodatak koji to omogućuje. Imate li bilo kakvo dodatno pitanje vezano uz naše prikupljanje osobnih ili drugih podataka o korisnicima slobodno nam se obratite na kucnimajstorvinkovci@gmail.com

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Kojim trgovačko društvo: Sigma projekt j.d.o.o., Kutnjacki put 4a, Zagreb, OIB: 42168514164 u daljnjem tekstu: ,,Izvrsitelj” uredjuje ugovorne odnose sa fizickim i pravnim osobama, u daljem tekstu: ”Narucitelj”. Na ove opce uvjete primjenjuju se zakonske odredbe Republike Hrvatske kao i dobri poslovni obicaji i uzance koje vrijede u poslovanju na teritoriju RH/EU.

I. Davanje naloga i izvrsenje.

1.1.Narucitelj daje nalog (usmeno, telefonskim pozivom, pismeno) a Izvrsitelj prihvaca nalog (usmeno, telefonski ili pismeno).

1.2.Narucitelj i Izvrsitelj ugovaraju vrijeme izvodjenja radova, cijenu i troskove.

1.3.Internetska stranica Izvrsitelja ima informativan karakter te odgovara pretezitom opsegu radova.Zavrsna i mjerodavna podloga odnosa Narucitelja i Izvrsitelja jest ponuda (pisana ili usmena) koja se odnosi na konkretne i specificne radove Naucitelja.

1.4 Ponuda u sadržaju, cijeni i terminima ima za obje strane obavezujući karakter.

1.5 Ponuđač/Izvršitelj izdaje ponudu a Naručitelj ponudu prihvaća u okviru dogovorenih uvjeta i cijena

1.6 Fizičke i pravne osobe:Naručitelji,ovlašteni su u formalnom i neformalnom obliku zatražiti i zaključiti ponudu kao i potpisati radni nalog koji je sastavni dio radnog hodograma Izvođača (ponuđača) a prezentira se u obliku dokumenta: radni nalog

1.7 Radni nalog: sadrži podatke o Naručitelju, imenu sjedištu i ostalim podacima fizičke ili pravne osobe te opis radova i cijenu.

1.7.1.Radni nalog obje strane mogu proširivati ili sužavati u skladu sa uzajamnim dogovorom (usmenim ili pisanim).

1.8 Naručitelj davanjem naloga omogućuje nasmetan tijek radog procesa a Izvršitelj poštuje dogovoren tijek radog procesa.Ukoliko Naručitelj ne omogući odvijanje radnog procesa sukladno pravilima struke te na taj način onemogući izvršenje radnog naloga u obavezi je nadoknaditi izgubljeno vrijeme Izvršitelju ili platiti 50% redovne cijene zajedno sa cijenom izlaska na teren sukladno definiranim zonama. Ukoliko Izvođač, uslijed nastanka nepreviđenih zapreka, ne poštuje predviđeni vremenski okvir izvršenja a nakon što je pristupio radovima dužan je o nastalim otežavajućim okolnostima bez odgode obavijestiti Naručitelja te poduzeti mjere i radnje da se posao završi sukladno uvjetima ponude. Naručitelj je dužan Izvođaču omogućiti nesmetane uvjete rada te niti na koji način ne poduzimati radnje koje bi Izvođača ometale u izvršenju radnog naloga. Obje strane su dužne postupati u dobroj vjeri i u skladu sa zakonom. Kod soboslikarskih radova Naručitelj se obavezuje prostor učiniti dostupan na način da omogući nesmetan pristup zidovima i to najmanje 1 (jedan) metar od zida.Sve lakolomljive predmete kao i predmete od vrijednosti Naručitelj je dužan zbrinuti na prikladan način te udaljiti iz prostora gdje se izvode radovi. Ukoliko Naručitelj i Izvršitelj dogovore da odmicanje predmeta pokućstva od zidova, obavlja Izvršitelj, naknada iznosi 70kn/h, po jednoj osobi koja je angažirana na navedenim poslovima.

Napomena: cjenik je podložan ažuriranju sadržaja bez prethodne najave.Za ponudu na određeni dan vrijedi cjenik iz konkretnog vremenskog razdoblja. Ponuda vrijedi u skladu sa odredbama pojedinačne ponude.